Pakke i postkassen fremsendingstider

Fyll ut postnummeret du ønsker å finne informasjon på. Merk at fremsendingstiden er basert på utsendelse etter sortering på Østlandsterminalen* og videresending til mottakers poststed. Fremsendingstid forutsetter at innlevering lokalt skjer innenfor gjeldende lokale tidsfrister

*Gjelder ikke pakker som sendes lokalt i nord.

Søkeresultater